ล่าสุดที่ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดท…