Tag: โควิด-19

เมื่อในช่วงนี้มีการใช้ หน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้ว ควรทิ้งให้ถูกวิธี

          หน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้ว ควรจะทิ้งให้ถูกวิธี …


นักวิจัยพบเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 มีชีวิตอยู่บนพื้นผิวได้นาน 17 วัน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 …


สำหรับคนส่งอาหาร กรมอนามัย แนะ Food Safety ช่วง โควิด-19

         ล่าสุด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำแนวทางก…


หากจมูกไม่ได้กลิ่น-ลิ้นไม่รู้รส แพทย์เตือน อาจเสี่ยง โควิด-19

         แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก จากสหรัฐฯและอั…


โรงพยาบาลราชวิถี ประเมินความเสี่ยงก่อนมาตรวจหาเชื้อโควิด-19

ล่าสุดที่ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดท…