ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์กังวลว…