รัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกมาเตือน ยาแก้อักเสบ ที่สามารถหาซื้อ…