ขาดแคลน น้ำประปา ใช้มานานกว่า 2 เดือนแล้วใช้มานาน…