ปัจจุบันนี้ ไมโครพลาสติก กำลังแพร่กระจายอยู่ มลพิษเหล่านี้ถ่ายโอนผ่านทางเหยื่ออาหารของสัตว์ในธรรมชาติ