เพื่อนบ้านหวังจีนยกเลิกระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงหลังกระทบ ระบบนิเวศ-วิถีชีวิต

แม่น้ำโขงมีความยาวราว 4,900 กม. ติดอันดับ 10 ของแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก อยู่ในเขตประเทศจีนประมาณ 2,000 กม.ไหลผ่านประเทศถึง 6 ประเทศ ตั้งแต่ จีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา ก่อนไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศเวียดนาม

ลักษณะสำคัญของแม่น้ำโขงเป็น มีตลิ่งที่สูงชันมากมายทั้งสองฝั่ง ไหลเลี้ยวเลาะไปตามไหล่เขา กระแสน้ำจะไหลจากทางเหนือลงสู่ทางใต้ตลอดทั้งปี ระดับน้ำในฤดูฝนกับหน้าแล้งจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก

ความเร็วของกระแสน้ำขึ้นอยู่กับกับแต่ละฤดู ดินในแม่น้ำโขงเป็นดินปนทราย มีเกาะแก่งน้อยใหญ่มากกว่าหนึ่งร้อยที่เรียงรายตลอดแม่น้ำ บริเวณรอบๆปากแม่น้ำโขงตรงนั้นมีสามเหลี่ยมดินดอนยักษ์อันได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่ามีความหลากหลายมากมายทางชีววิทยาและธรณีวิทยาอย่างยิ่ง อีกทั้งตลอดเส้นทางของแม่น้ำโขงยังมีพันธุ์ปลานับพันชนิด โดยเฉพาะปลาบึกซึ่งพบได้เพียงเฉพาะแม่น้ำสายนี้เท่านั้น จึงเป็นแม่น้ำที่สำคัญอย่างยิ่งในระดับโลก

ในอดีตสมัยล่าอาณานิคมเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว ประเทสฝรั่งเศสแผ่อำนาจเข้าไปทางตอนใต้ของจีนบริเวณมณฑลหยุนหนานที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของโลก โดยวางแผนใช้เส้นทางน้ำคือแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์นั่นเอง

ดังนั้นเมื่อฝรั่งเศสยึดครองเอาดินแดนประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชาในปัจจุบันนี้ จนตั้งเป็นรัฐอินโดจีนในอารักขาของฝรั่งเศสได้สำเร็จ จึงเริ่มสำรวจลำน้ำโขงกันอย่างจริงจังถึงพบว่า แม่น้ำใหญ่สายนี้คงจะเป็นเส้นทางไปสู่มณฑลหยุนหนานเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะแม่น้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยพื้นที่บริเวณที่มีเกาะแก่งขวางลำน้ำอยู่เต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เรียกว่า “สี่พันดอน” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาวในปัจจุบันนี้

“สี่พันดอน” อาจจะมีความหมายตรงตัวแปลเป็นไทยง่ายๆ ว่า ดินแดนที่มีเกาะแก่งจำนวนมากมายมหาศาล โดยใช้ตัวเลข 4,000 แทนความหมายว่ามากมาย ยิ่งกว่านั้นยังมีน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ “คอนพะเพ็ง” อันเป็นปลายส่วนทางตอนเหนือของสี่พันดอนนี่เอง

แต่ในปี พ.ศ. 2543 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ผลักดันข้อตกลงความร่วมแรงร่วมมือว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขง 4 ชาติ คือ จีน ไทย ลาว และเมียนมา ด้วยการพัฒนาท่าเรือ 14 แห่ง ตั้งแต่เชียงรุ้ง-หลวงพระบาง ระยะทาง 890 กิโลเมตร ได้แก่ ซือเหมา จิ่งหงหรือเชียงรุ้ง เมืองหัง กวนเหล่ย ในจีน, บ้านจิง บ้านโป่ง ของประเทศเมียนมา, ปางทราย ปางเซียงก่อ เมืองมอม บ้านป่าลุน ห้วยทราย หลวงพระบาง ของประเทศลาว และท่าเรือ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ ประเทศไทย

ส่วนพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับประเทศสมาชิกได้ระบุแผนปฏิบัติงานเอาไว้ 2 ระยะ โดยเดิมระบุเอาไว้ว่าระยะที่ 1 จะดำเนินการเพื่อเรือขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตัน ภายในปี 2545 และระยะที่ 2 จะดำเนินการเพื่อเรือขนาด 300-500 ตันภายในปี 2550 โดยทางการจีนประกาศจะใช้งบประมาณดำเนินการให้เองทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินโครงการระยะแรกจนถึงปี 2545 นั้นสามารถปฎิบัติการได้เพียง 10 แห่งจากเดิมที่ระบุเอาไว้จำนวน 11 แห่ง ตั้งแต่ชายแดนจีน-เมียนมา จนถึงสิ้นสุดชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่ อ.เวียงแก่น ระยะทาง 231 กิโลเมตร โดยอยู่ในเขตจีน-เมียนมา 1 แห่ง เมียนมา-ลาว 9 แห่ง และไทย-ลาว 1 แห่ง โดยจีนทำการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงบางส่วนออก จัดวางป้ายสัญญาณจราจรทางเรือ รวมถึงปรับปรุงท่าเรือต่างๆ อย่างขนานใหญ่ คงเหลือแต่เพียงคอนผีหลง-แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ที่ยังไม่สามารถเดินหน้าโครงการต่อไปได้ ทำให้การเดินเรือสินค้าแม่น้ำโขงสามารถแล่นไปมาได้ตลอดแนวด้วยระวางบรรทุกเรือกว่า 150 ตัน

จนกระทั่งวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงผลการปรึกษาหารือกับ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนว่า ได้มีการหารือกันในหลายประเด็น ทั้งประเด็นในภูมิภาคและประเด็นทวิภาคี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเด็นที่มีข้อห่วงกังวลของประชาชนทั้งในไทย ลาว และเมียนมา เกี่ยวกับการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะจุดที่เลยขึ้นไปจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ

นายดอน กล่าวว่า ตนได้ปรึกษาหารือ และ ทำความเข้าใจกับนายหวัง อี้ ถึงความห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับผลกระทบของ ระบบนิเวศ-วิถีชีวิต ที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง ไม่ว่าจะผลกระทบทางธรรมชาติไปจนถึงระบบนิเวศ ซึ่งอาจส่งผลถึงวิถีชีวิตและการทำมาหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนการวางไข่ของปลาในแม่น้ำโขง เพียงเพื่อให้เรือลำใหญ่เดินทางขึ้นไปได้ แต่จะขึ้นไปเพื่อการใดยังไม่ชัดเจน

เมื่อตรึกตรองว่าปัจจุบันนี้มีทางติดต่อสื่อสารต่างๆ เข้ามาเสริมมากมายในพื้นที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเดินรถ รถไฟ ไปจนถึงการเดินทางทางอากาศ ความจำเป็นของการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงน่าจะหมดไป ฉะนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาตามมาในหลากหลายมิติ ทำให้ฝ่ายจีนเห็นพ้องด้วยว่าจะยกเลิกการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง

         อย่าเพิ่งด่วนดีใจไปล่วงหน้ามากนัก ต้องคอยดูการกระทำของจีนต่อไป


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *