สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เผยถึงโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน

Spread the love

         นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ. สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เผยถึงโครงการศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ว่า กรุงเทพได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน

          ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม งบถึงประมาณ 4.5 ล้านบาทโดยศึกษาเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอยที่เหมาะสมของมูลฝอยจากศูนย์ฯ สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและออกแบบ ออกแบบเบื้องต้น ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโรงเตาเผามูลฝอย อัตราค่ากำจัด และวิธีกำจัดที่เหมาะสม จัดทำเอกสารประกอบการเปิดประมูลโครงการ

          ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ จะสรุปผลการศึกษาภายในเดือน ก.พ.นี้ จากนั้น กทม.

          จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษา หากได้รับความเห็นชอบแล้ว กรุงเทพมหานคร จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 การดำเนินโครงการฯลักษณะคล้ายกับโครงการเตาเผามูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและที่อ่อนนุช คือเอกชนผู้ชนะการประมูลจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทั้งหมด

          และเมื่อครบเวลาตามที่ระบุในสัญญา ทรัพย์สินจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. ขณะที่งบประมาณที่ กทม.เตรียมขอจัดสรรมาดำเนินโครงการ นั้น จะใช้เป็นค่าจ้างเอกชนกำจัดมูลฝอยภายในระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา คิดว่าจะใช้งบประมาณถึง 3,000 กว่าล้านบาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *