กระทรวงทรัพยากร ระดมสมอง ถอดบทเรียนสางปัญหาฝุ่นพิษ

Spread the love

         กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็น ปรับแผนต่อกรปัญหาฝุ่นละอองพิษในไทย ทั้งเขตเมือง-พื้นที่ป่า ต้นเหตุทำให้มีการเกิดหลายโรค เสี่ยงโรคมะเร็งปอด กระทบการเจริญเติบโตของเด้กแบเบาะ

         นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเสวนา “การขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับการแก้ไขปัญหามลพิษคุณภาพอากาศ” ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยจากมลพิษทางอากาศมีต้นเหตุจาก 2 ส่วน 1. ความเข้มข้นของจำนวนฝุ่นผง PM 2.5 แล้วก็ 2. การปนเปื้อนสถานะอื่นๆ ในฝุ่นละออง อาจทำให้เกิดโรคที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง หรืออาจมีการพัฒนากลายเป็นเซลล์มะเร็ง เช่น มะเร็งปอด

         ขณะที่ในหญิงตั้งครรภ์ ได้รับอากาศที่มีคุณภาพต่ำจะมีผลต่อการเติบโตของเด็กทารก เช่น การกำเนิดเกิดมามีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ หรือเกิดความบกพร่องของร่างกาย หรือมีปัญหาในเรื่องพัฒนาการได้ ซึ่งการคุ้มครองป้องกันต้องพิจารณา ลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่อง หรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีปัญหาฝุ่นละออง หรือถ้าหากเลี่ยงมิได้ จะต้องใช้หน้ากากกรองอากาศป้องกันตัวเอง

         นายกังวาน เหล่าวิโรจน์กุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พูดว่า การทำงานด้านสภาพล้อมในระยะยาวนั้น เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ให้เป็น 1 ใน 7 พื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากร

         รวมทั้งเป็นโครงการที่เชื่อมต่อไปสู่จุดหมายการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยการพัฒนาต่างๆ เป็นต้นว่า สมาร์ทบัสซึ่งสามารถใช้แอปพลิเคชันสำรวจดูได้ว่าในขณะนี้รถอยู่ไหน เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนบุคคล มาเป็นรถสาธารณะได้ แล้วก็การพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสังคมที่น่าอยู่และยาวนาน

         ในขณะที่ นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง ผู้แทนชุมชนที่ไม่มีการเผา 100% ตั้งข้อคิดเห็นว่า พื้นที่ที่ประสบความสำเร็จสำหรับการแก้ไขปัญหาการเผาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ “ป่าชุมชน” เพราะชาวบ้านที่เข้าไปทำประโยชน์ในป่าชุมชนจะคอยช่วยกันดูแล ขณะที่พื้นที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บนดอยสูงและพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชุมชน

กระทรวงทรัพยากร

         ในการพูดคุยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก “Beat Air Pollution: หยุดหมอกควันและก็อากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตรวมทั้งสภาพแวดล้อม” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม ได้ระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในประเทศไทย ทั้งยังในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่ไฟป่าจากการเผาในที่แจ้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการทำงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *